涼州曲其二

高檻連天望武威,
窮陰拂地戍金微。
九城弦管聲遙發,
一夜關山雪滿飛。

 

Lương Châu khúc kỳ 2

Cao hạm liên thiên vọng Vũ Uy,
Cùng âm phất địa thú Kim Vi.
Cửu thành huyền quản thanh dao phát,
Nhất dạ quan san tuyết mãn phi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhìn Vũ Uy, ngang trời đồn thú
Giữ Kim Sơn đất ám âm trầm
Từ kinh đô vang xa đàn sáo
Tuyết bay đầy biên ải đêm thâm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngóng Vũ Uy từ hiên vọng gác
Lính Kim Vi phủi đất cõi xa
Sáo đàn trại địch thoảng qua
Cả đêm quan ải tuyết sa đầy trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngóng Vũ Uy vọng gác tít trời
Kim Vi đồn thú đất xa xôi.
Địch doanh đàn sáo vi vu phát
Quan ải tuyết đêm phủ trắng ngời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vũ Uy vọng gác ngang trời,
Kim Vi đồn thú xa xôi cõi ngoài.
Cửu thành đàn sáo phát hoài,
Một đêm tuyết phủ trắng ngoài quan san.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời