塞下曲其二

邊草蕭條塞雁飛,
征人南望淚沾衣。
黃塵滿面長須戰,
白髮生頭未得歸。

 

Tái hạ khúc kỳ 2

Biên thảo tiêu điều tái nhạn phi,
Chinh nhân nam vọng lệ triêm y.
Hoàng trần mãn diện trường tu chiến,
Bạch phát sinh đầu vị đắc quy.

 

Dịch nghĩa

Cỏ cây biên ải tiêu điều, nhạn bay đi
Chinh nhân ngóng về phía nam (hướng nhạn bay) lệ rơi ướt áo
Bụi vàng bám đầy mặt mà còn chinh chiến mãi
Tóc đã trắng trên đầu nhưng chưa được về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhạn bay biên ải lạnh hoang
Mắt ai đầy lệ phương nam dõi nhìn
Bụi vàng đầy mặt thú binh
Đầu tuy trắng tóc, viễn chinh không về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nhạn về nam, biên ải cỏ tàn,
Chinh nhân dõi nhạn, lệ chứa chan.
Bụi vàng đầy mặt còn chinh chiến,
Tóc bạc phủ tai chửa về làng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ải biên cỏ úa, nhạn bay qua,
Lính ngóng phương nam, áo lệ sa.
Mặt lấm bụi vàng, chinh chiến mãi,
Đầu nên tóc trắng, chửa về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ quan san tiêu điều nhạn vắng
Lính biên thuỳ nam vọng lệ tràn
Chinh chiến hoài, mặt bụi vàng
Đầu toàn tóc trắng vẫn không được về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiêu điều biên ải, nhạn bay xa,
Ngóng nhạn chinh nhân lệ ướt tà.
Bụi bám đầy người chinh chiến mãi,
Mái đầu bạc trắng chưa về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời