Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 16:32

坐中聞思帝鄉有感

年年不見帝鄉春,
白日尋思夜夢頻。
上酒忽聞吹此曲,
坐中惆悵更何人。

 

Toạ trung văn “Tư đế hương” hữu cảm

Niên niên bất kiến đế hương xuân,
Bạch nhật tầm tư dạ mộng tần.
Thượng tửu hốt văn xuy thử khúc,
Toạ trung trù trướng cánh hà nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Đế hương xuân bao năm không thấy
Ngày suy tư đêm trải mộng nhiều
Rượu say ai trổi khúc tiêu
Ngồi nghe lòng bỗng buồn thiu cùng người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hàng năm xuân kinh đô không thấy
Ngày trầm tư đêm dấy mộng nhiều
Tiệc trong ai đó thổi tiêu
Bài này buồn bã làm xiêu lòng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hằng năm nào thấy đế kinh xuân
Nghĩ ngợi ngày đêm mộng lắm lần.
Trên tiệc chợt nghe tiêu thổi khúc
Cùng người cả tiệc khách bâng khuâng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hằng năm nào thấy xuân kinh đô,
Ngày nghĩ đêm về lại lắm mơ.
Trên tiệc chợt nghe tiêu một khúc
Ngồi nghe buồn bả khách bâng quơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời