04/03/2021 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Toạ trung văn “Tư đế hương” hữu cảm
坐中聞思帝鄉有感

Tác giả: Lệnh Hồ Sở - 令狐楚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 16:32

 

Nguyên tác

年年不見帝鄉春,
白日尋思夜夢頻。
上酒忽聞吹此曲,
坐中惆悵更何人。

Phiên âm

Niên niên bất kiến đế hương xuân,
Bạch nhật tầm tư dạ mộng tần.
Thượng tửu hốt văn xuy thử khúc,
Toạ trung trù trướng cánh hà nhân.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Đế hương xuân bao năm không thấy
Ngày suy tư đêm trải mộng nhiều
Rượu say ai trổi khúc tiêu
Ngồi nghe lòng bỗng buồn thiu cùng người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệnh Hồ Sở » Toạ trung văn “Tư đế hương” hữu cảm