少年行其二

家本清河住五城,
須憑弓箭得功名。
等閒飛鞚秋原上,
獨向寒雲試射聲。

 

Thiếu niên hành kỳ 2

Gia bản Thanh Hà trú Ngũ Thành,
Tu bằng cung tiễn đắc công danh.
Đẳng nhàn phi khống thu nguyên thượng,
Độc hướng hàn vân thí xạ thanh.

 

Dịch nghĩa

Nhà ở bên sông Thanh Hà, trong thành Ngũ,
Phải nhờ vào cung tên mà có công danh.
Những lúc rảnh rỗi, phi ngựa lên vùng cao trong mùa thu,
Một mình bắn tên lên mây lạnh tập nghe tiếng tên bay.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nhà sông Thanh, Ngũ Thành cư trú
Nhờ cung tên thành tựu tiếng thơm
Ngựa phi khắp chốn thảo nguyên
Trong mây chim hót, buông tên xé trời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhà gốc Thanh Hà trú Ngũ Thành,
Dựa nghề cung tiễn được công danh.
Thu nhàn phóng đại bình nguyên thượng,
Mây lạnh riêng nhìn, bắn tiếng nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà ở bên sông Thanh, thành Ngũ
Phải cung tên mới có công danh
Vùng cao phi ngựa lúc nhàn
Một mình tập luyện nghe lằn tên bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Gốc miệt sông Thanh, ở Ngũ Thành
Nương vào cung tiễn đoạt công danh
Thu nhàn phóng ngựa lên đồi luyện
Mây lạnh co mình, tên vút nhanh

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà ở Thanh Hà, trong Ngũ thành,
Nhờ vào cung kiếm có công danh.
Thảo nguyên phi ngựa mùa thu rỗi,
Mây lạnh bắn lên nghe vút nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời