赴東都別牡丹

十年不見小庭花,
紫萼臨開又別家。
上馬出門迴首望,
何時更得到京華。

 

Phó Đông Đô biệt mẫu đơn

Thập niên bất kiến tiểu đình hoa,
Tử ngạc lâm khai hựu biệt gia.
Thượng mã xuất môn hồi thủ vọng,
Hà thời cánh đắc đáo kinh hoa?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đã chục năm rồi chẳng thấy hoa,
Đài hồng mới nở lại xa nhà.
Bất chợt lên đường quay mắt ngóng,
Bao giờ trở lại chốn kinh hoa?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã mười năm chưa thăm vườn nhỏ
Xa khi đài sắp nở ra hoa
Ngoái trông khi cổng vượt qua
Khi nào trở lại hào hoa kinh thành?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hoa vườn nhỏ chẳng viếng mười năm
giã biệt đài hoa nở tím bầm.
Lên ngựa ngoái trông ra khỏi cửa
bao giờ về lại đế kinh thăm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm chẳng viếng vườn sân hoa,
Vừa nở đài hồng từ biệt nhà.
Lên ngựa rời nhà quay mắt ngóng,
Bao giờ được trở lại kinh hoa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời