28/11/2021 15:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phó Đông Đô biệt mẫu đơn
赴東都別牡丹

Tác giả: Lệnh Hồ Sở - 令狐楚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2007 20:28

 

Nguyên tác

十年不見小庭花,
紫萼臨開又別家。
上馬出門迴首望,
何時更得到京華。

Phiên âm

Thập niên bất kiến tiểu đình hoa,
Tử ngạc lâm khai hựu biệt gia.
Thượng mã xuất môn hồi thủ vọng,
Hà thời cánh đắc đáo kinh hoa.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đã chục năm rồi chẳng thấy hoa,
Đài hồng mới nở lại xa nhà.
Bất chợt lên đường quay mắt ngóng,
Bao giờ trở lại chốn kinh hoa ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệnh Hồ Sở » Phó Đông Đô biệt mẫu đơn