少年行其一

少小邊州慣放狂,
驏騎蕃馬射黃羊。
如今老大無筋力,
猶倚營門數雁行。

 

Thiếu niên hành kỳ 1

Thiếu tiểu biên châu quán phóng cuồng,
Xiển ky Phiên mã xạ hoàng dương.
Như kim lão đại vô cân lực,
Do ỷ dinh môn sác nhạn hành.

 

Dịch nghĩa

Thuở trẻ trấn ngoài biên nên có thói  phóng cuồng,
Ngựa Phiên cưỡi không yên, đi bắn dê vàng.
Như bây giờ tuổi đã già, sức đã yếu,
Đứng dựa trước doanh nhìn ngỗng trời bay qua mà thôi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tử Đinh Hương @vietkiem.com

Thuở trẻ ngoài biên sống phóng cuồng
Quăng yên cưỡi ngựa bắn hoàng dương
Như nay tuổi lớn không gân sức
Chỉ tựa quân doanh ngắm nhạn đường...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thời tuổi trẻ ngông cuồng biên ải
Cưỡi ngựa phiên bắn vãi dê vàng
Hiện nay gân sức suy tàn
Doanh quân dựa cửa nhạn đàn bay quanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trẻ sống phóng cuồng cõi biên xa,
Săn dê, lấy lưng ngựa làm nhà.
Ngày nay già yếu không gân sức,
Tựa cửa dinh ngắm nhạn bay qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lúc trẻ biên thuỳ tính dọc ngang,
Ngựa Phiên cương giục bắn dê vàng.
Như nay tuổi lớn tàn gân sức,
Còn tựa cửa đồn ngắm nhạn sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc còn nhỏ đã quen phóng túng
Ngựa không yên bắn trúng dê hoang
Nay già về nghỉ chẳng màng
Từ doanh trại ngắm hàng hàng nhạn bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuở trẻ phóng cuồng trấn ải quan,
Không yên cưỡi ngựa, bắn dê vàng.
Bây giờ già yếu, không còn sức,
Đứng dựa trước doanh nhìn nhạn sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời