Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/07/2014 08:58

幽院早春

草短花初拆,
苔青柳半黃。
隔簾春雨細,
高枕曉鶯長。
無事含閑夢,
多情識異香。
欲尋蘇小小,
何處覓錢塘。

 

U viện tảo xuân

Thảo đoản hoa sơ sách,
Đài thanh liễu bán hoàng.
Cách liêm xuân vũ tế,
Cao chẩm hiểu oanh trường.
Vô sự hàm nhàn mộng,
Đa tình thức dị hương.
Dục tầm Tô Tiểu Tiểu,
Hà xứ mịch Tiền Đường?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ non, hoa vừa hé
Rêu xanh, liễu chớm vàng
Cách rèm mưa xuân nhỏ
Gối sớm tiếng oanh vang
Nhàn rỗi ôm mơ mộng
Đa tình biết hương xa
Muốn tìm Tô Tiểu Tiểu
Tiền Đường ở đâu là?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ mọc ngắn hoa vừa ra nụ;
Rêu xanh xanh liễu nhú nửa vàng
Ngoài rèm nho nhỏ mưa xuân
Gối cao đầu thưởng chim oanh hót dài
Mộng an nhàn không coi gì cả
Vốn đa tình hương lạ cảm ra
Muốn tìm Tiểu Tiểu họ Tô
Tiền Đường bến biết đi vô lối nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ non, vừa hé nụ hoa,
Rêu xanh, liễu chớm vàng ra tua màu.
Cách rèm mưa nhỏ xuân đầu,
Gối cao sớm tiếng làu oanh vang.
Việc không ôm mộng mơ nhàn,
Đa tình muốn biết hương càng lạ xa.
Muốn Tô Tiểu Tiểu tìm ra,
Tiền Đường đâu xứ mới là đúng nơi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời