20/06/2021 20:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương Châu khúc kỳ 1
涼州曲其一

Tác giả: Liễu Trung Dung - 柳中庸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/07/2014 08:55

 

Nguyên tác

關山萬里遠征人,
一望關山淚滿巾。
青海戍頭空有月,
黃沙磧裏本無春。

Phiên âm

Quan san vạn lý viễn chinh nhân,
Nhất vọng quan san lệ mãn cân.
Thanh Hải thú đầu không hữu nguyệt,
Hoàng Sa thích lý bản vô xuân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lính thú xa quan san vạn dặm
Lệ đầy khăn khi ngắm núi sông
Chỉ có trăng soi đầu Thanh Hải
Nào thấy xuân sa mạc vàng căm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Trung Dung » Lương Châu khúc kỳ 1