征人怨

歲歲金河復玉關,
朝朝馬策與刀環。
三春白雪歸青塚,
萬里黃河繞黑山。

 

Chinh nhân oán

Tuế tuế Kim hà phục Ngọc quan,
Triêu triêu mã sách dữ đao hoàn.
Tam xuân bạch tuyết quy thanh trủng,
Vạn lý Hoàng Hà nhiễu Hắc san.

 

Dịch nghĩa

Hằng năm hết tới Kim hà lại qua Ngọc Môn quan
Hằng ngày trên lưng ngựa với lại thanh đao
Ba tháng mùa xuân rồi mà tuyết trắng còn phủ bãi cỏ mọc trên những phần mộ
Sông Hoàng Hà chảy muôn dặm về chạy quanh núi Hắc sơn


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Bao năm ải Ngọc với sông Vàng
Mỗi sáng roi vờn với kiếm cung
Mộ biếc ba xuân đầy tuyết trắng
Hắc sơn muôn dặm uốn sông Hoàng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hết thú Kim Hà lại Ngọc Quan,
Ngày ngày ngựa cưỡi với gươm mang.
Ba xuân tuyết trắng rây mồ biếc,
Vạn dặm Hoàng Hà bọc Hắc san.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Năm tháng Kim Hà lại Ngọc Quan,
Sớm chiều yên ngựa với gươm đàn.
Ba xuân tuyết trắng vùi thanh trủng,
Muôn dặm sông Hoàng lượn Hắc San.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Năm năm ải Ngọc, sông Kim,
Ngày ngày roi ngựa lại thêm gươm đàn.
Mộ xuân ba tháng tuyết tràn,
Hoàng Hà vạn dặm, Hắc San, chảy vòng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm lại năm sông Kim, ải Ngọc
Ngày lại ngày roi ngựa, đao thương
Ba năm Thanh Trũng tuyết sương
Sông Hoàng, núi Hắc dặm trường vượt qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm hết Kim Hà  với Ngọc Quan
Ngày ngày luyện ngựa với rèn gươm
Mồ xanh tuyết trắng ba xuân trải
Muôn dặm sông Vàng lượn núi Đen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm hết Kim hà đến Ngọc quan,
Hằng ngày lưng ngựa với gươm đàn.
Ba xuân tuyết trắng rơi mồ lạnh.
Muôn dặm Hoàng Hà quanh Hắc san.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời