望夫山

終日望夫夫不歸,
化為孤石苦相思。
望來已是幾千載,
只似當時初望時。

 

Vọng Phu sơn

Chung nhật vọng phu phu bất quy,
Hoá vi cô thạch khổ tương ti (tư).
Vọng lai dĩ thị kỷ thiên tải,
Chỉ tự đương thì sơ vọng thì.

 

Dịch nghĩa

Ngày lại ngày đứng trông chồng, chông không trở về
Hoá thành ngọn đá trơ trọi mòn mỏi vì tương tư
Trông đợi đến nay đã mấy ngàn năm
Vẫn giống như khi mới đứng trông chờ.


Truyền thuyết kể rằng xưa có người đàn bà trông đợi chồng, đứng ở đầu núi trông đợi mãi mà chồng không về, ngày lại ngày qua... nàng hoá đá, gọi là núi vọng phu. Bài "Núi vọng phu" này được Lưu Vũ Tích viết khi ông làm Thứ Sử Hoà Châu, do đó có thể biết đây là núi vọng phu ở Hoà Châu (nay thuộc tỉnh An Huy).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Ngày tháng mong chồng chẳng thấy đâu
Tương tư hóa đá đứng ôm sầu
Trông chờ đã mấy nghìn năm lẻ
Vẫn giống như là mới đợi nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Đợi chồng đâu thấy... suốt ngày trông
Hóa đá cô liêu, cảm xót lòng
Vẫn mãi ngàn năm ngong ngóng đợi
Ban đầu thuở ấy vẫn chờ mong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đợi bao năm, chồng chẳng về nhà
Tương tư hoá đá vọng trời xa
Mòn mỏi trông chờ hằng thiên kỷ
Tưởng như đứng đợi mới ngày qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Chờ chồng, chồng mãi chẳng về,
Trơ vơ hoá đá não nề nhớ mong.
Đã ngàn năm đứng ngóng trông,
Vẫn như thuở mới chờ chồng khi xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Ngày tháng trông chồng chồng không về
Tương tư hoá đá đứng sầu bi
Đến nay đã mấy nghìn năm đợi
Vẫn trông như lúc mới biệt ly

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đứng trông chồng ngày ngày chẳng đến
Quá đau buồn hoá đá chơ vơ
Tương tư đã mấy ngàn thu
Mà như vừa mới ngóng chờ năm nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày tháng trông chồng, chồng chẳng thấy
Hoá thành ngọn đá khổ tương tư
Đứng trông đã mấy ngàn năm đó
Vẫn giống như khi mới đứng chờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngày suốt ngóng chồng chồng chẳng về
Hoá thành đá lẻ khổ tương tư
Ngóng nay đã mấy nghìn năm nhỉ
Chỉ giống đương thời lúc ngóng đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trông chồng ngày tháng, tin xa mờ,
Mòn mỏi tương tư hoá đá trơ
Trông đợi mấy ngàn năm đứng đó,
Vẫn như khi mới đứng trông chờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời