玄都觀桃花

紫陌紅塵拂面來,
無人不道看花迴。
玄都觀裡桃千樹,
盡是劉郎去後栽。

 

Huyền Đô quán đào hoa

Tử mạch hồng trần phất diện lai,
Vô nhân bất đạo khán hoa hồi.
Huyền Đô quán lý đào thiên thụ,
Tận thị Lưu lang khứ hậu tài.

 

Dịch nghĩa

Trên đường tím, bụi hồng táp vào mặt,
Không ai là không nói mới đi ngắm hoa về.
Cả ngàn gốc đào ở đạo quán Huyền Đô,
Đều trồng sau khi chàng Lưu đã đi (nhập Thiên Thai).


Bài thơ này làm năm Nguyên Hoà thứ 11 (817), có nơi chép tên là Tự Lang Châu chí kinh hí tặng khán hoa chư quân tử 自朗州召至京戲贈看花諸君子 (Từ Lang Châu đến kinh đô đùa tặng các vị quân tử xem hoa).

Trong bài thơ này, tác giả thông qua việc mọi người đi ngắm hoa đào ở Huyền Đô quán để châm biếm giới quý tộc mới đương thời. Hình ảnh ngàn gốc hoa đào tượng trưng cho những kẻ quý tộc mới lên do đầu cơ chính trị thời đó, còn những người xem hoa là những kẻ xu thời nịnh thế, bám víu vào những người có thế lực. Con đường danh lợi giống như đường đi xem hoa đào, bị bụi hồng táp mặt. Câu cuối của bài thơ tác giả dùng chữ “Lưu lang” chỉ tích Lưu Thần 劉晨 đi chơi chốn Thiên Thai, nhưng cũng chính là chỉ ông (cùng họ Lưu), ý nói những chuyện lợi lộc này đều sau khi ông đã bị biếm ra ngoài.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Đường tía xôn xao lớp bụi hồng
Người nào cũng nói ngắm hoa xong
Hoa đào nghìn cội Huyền Đô quán
Tự vắng chàng Lưu thảy mới trồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bụi hồng trên lộ phủ khách qua,
Ai ai cũng nói mới xem hoa.
Nhưng quán Hồng Đô, đào nghìn gốc,
Trồng lúc chàng Lưu đã đi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch

Tôi nhớ có một bản dịch sau trong sách lịch sử Trung Quốc:

Đường đông bụi táp mặt người
Ai ai cũng bảo đi chơi ngắm đào
Huyền Đô đào mọc lắm sao
Đều trồng sau lúc chàng Lưu vắng rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Đường thành mù mịt bụi hồng,
Không ai không ngắm hoa xong trở về.
Đào Huyền Đô quán xum xuê,
Đều trồng sau lúc chàng Lưu đi rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lộ tím, mặt lem chút bụi hồng
Người về cười nói ngắm hoa xong!
Đường Huyền Đô Quán đào nghìn gốc
Từ thuở chàng Lưu khuất đã trồng !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Đường tía bụi hồng táp mặt nhem,
Ai nào không nói khi xem đào về,
Huyền Đô nghìn gốc đào to,
Chàng Lưu đi khỏi mới về trồng đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của MC

Đường tím bụi hồng vướng mặt ai
Bao người vừa đến ngắm hoa chơi
Huyền đô nghìn góc đào khoe thắm
Trồng lúc chàng Lưu vắng bóng rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Bụi hồng trước mặt bay qua,
Ai ai cũng nói xem hoa trở về.
Huyền Đô bao gốc đào kia,
Đều sau lúc gã Lưu đi mới giồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bụi đỏ đường nâu bám mặt đầy,
Xem hoa ai chẳng nói về đây.
Huyền Đô trong quán đào nghìn gốc,
Trồng thủa chàng Lưu trở gót giày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đường tím bụi hồng phủ mặt người
Không ai không nói ngắm hoa về
Đào hoa nghìn gốc Huyền Đô quán
Trồng lúc Lưu Lang đi khuất rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối