30/06/2022 08:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huyền Đô quán đào hoa
玄都觀桃花

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 21/01/2008 07:19

 

Nguyên tác

紫陌紅塵拂面來,
無人不道看花迴。
玄都觀裡桃千樹,
盡是劉郎去後栽。

Phiên âm

Tử mạch hồng trần phất diện lai,
Vô nhân bất đạo khán hoa hồi.
Huyền Đô quán lý đào thiên thụ,
Tận thị Lưu lang khứ hậu tài.

Dịch nghĩa

Trên đường tím, bụi hồng táp vào mặt,
Không ai là không nói mới đi ngắm hoa về.
Cả ngàn gốc đào ở đạo quán Huyền Đô,
Đều trồng sau khi chàng Lưu đã đi (nhập Thiên Thai).

Bản dịch của Hoài Anh

Đường tía xôn xao lớp bụi hồng
Người nào cũng nói ngắm hoa xong
Hoa đào nghìn cội Huyền Đô quán
Tự vắng chàng Lưu thảy mới trồng.
Bài thơ này làm năm Nguyên Hoà thứ 11 (817), có nơi chép tên là Tự Lang Châu chí kinh hí tặng khán hoa chư quân tử 自朗州召至京戲贈看花諸君子 (Từ Lang Châu đến kinh đô đùa tặng các vị quân tử xem hoa).

Trong bài thơ này, tác giả thông qua việc mọi người đi ngắm hoa đào ở Huyền Đô quán để châm biếm giới quý tộc mới đương thời. Hình ảnh ngàn gốc hoa đào tượng trưng cho những kẻ quý tộc mới lên do đầu cơ chính trị thời đó, còn những người xem hoa là những kẻ xu thời nịnh thế, bám víu vào những người có thế lực. Con đường danh lợi giống như đường đi xem hoa đào, bị bụi hồng táp mặt. Câu cuối của bài thơ tác giả dùng chữ “Lưu lang” chỉ tích Lưu Thần 劉晨 đi chơi chốn Thiên Thai, nhưng cũng chính là chỉ ông (cùng họ Lưu), ý nói những chuyện lợi lộc này đều sau khi ông đã bị biếm ra ngoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Huyền Đô quán đào hoa