Dưới đây là các bài dịch của MC. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hồi hương ngẫu thư kỳ 2 (Hạ Tri Chương): Bản dịch của MC

Bao năm cách biệt chốn quê nhà
Làng xóm tiêu điều, dạ xót xa
Trước cửa Kính hồ duy chẳng đổi
Gió xuân lay động sóng la đà.

Ảnh đại diện

Huệ Sùng “Xuân giang vãn cảnh” kỳ 1 (Tô Thức): Bản dịch của MC

Giậu trúc nhô ra mấy nhánh đào
Xuân về nước ấm vịt hay sao ?
Lâu hao kín đất, mầm lau nhú
Cá lóc tung tăng quãy nhảy cao.

Ảnh đại diện

Kỷ Hợi tuế (Hy Tông Quảng Minh nguyên niên) kỳ 1 (Tào Tùng): Bản dịch của MC

Giang Nam chiến sự đã lan tràn
Hỏi mấy ai kia được sống nhàn
Khanh tướng công hầu anh có biết
Công thành một tướng vạn thây tan.

Ảnh đại diện

Huyền Đô quán đào hoa (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của MC

Đường tím bụi hồng vướng mặt ai
Bao người vừa đến ngắm hoa chơi
Huyền đô nghìn góc đào khoe thắm
Trồng lúc chàng Lưu vắng bóng rồi.

Ảnh đại diện

Vô đề (Chu Nguyên Chương): Bản dịch của MC

Màn trời chiếu đất đấng nam trang
Nhật Nguyệt quây quanh giấc mộng vàng
Chân quắp đêm dài không dám duỗi
E rằng đạp đổ cả giang san.

Ảnh đại diện

Ẩm tửu khán mẫu đơn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của MC

Hôm nay uống rượu trước hoa
Lòng vui nên uống dăm ba chén nồng
Chỉ e hoa sẽ nói rằng
Ta đâu có nở cho ông lão già.

Ảnh đại diện

Đại Lâm tự đào hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của MC

Tháng tư hoa đã phai tàn
Hoa đào trên núi muôn vàn thắm tươi
Ngỡ rằng xuân đã đi rồi
Nào ngờ xuân trốn ở nơi núi này

Ảnh đại diện

Bào trung thi (Khai Nguyên cung nhân): Bản dịch của MC

Ai ơi ở chôn sa trường
Sương đêm giá lạnh giấc nông có say?
Chiến bào này thiếp tự may
Khoác lên nớt rét đêm ngày là ai
Chỉ kia sợi ngăn tình dài
Cố cho bông lót thêm hai ba lần
Ta nay chẳng có duyên trần
Hẹn nhau kiếp khác mình gần nhau hơn.

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn): Bản dịch của MC

Bồ đào uống chén dạ quang
Tiếng đàn đã giục sa trường tiến ngay
Người cười khi thấy ta say
Mấy ai chinh chiến xưa nay trở về.

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của MC

Cửa này năm ngoái ở đây
Hoa đào rực rỡ ửng hây má hồng
Người nay về chốn phiêu bồng
Hoa còn ở đó trêu cùng gió xuân.

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối