杏園花下酬樂天見贈

二十餘年作逐臣,
歸來還見曲江春。
遊人莫笑白頭醉,
老醉花間有幾人。

 

Hạnh viên hoa hạ thù Lạc Thiên kiến tặng

Nhị thập dư niên tác trục thần,
Quy lai hoàn kiến Khúc Giang xuân.
Du nhân mạc tiếu bạch đầu tuý,
Lão tuý hoa gian hữu kỷ nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách đày hai chục năm hơn
Trở về ngắm lại xuân hờn Khúc Giang
Chớ cười đầu trắng say gàn
Dưới hoa được mấy lão làng say sưa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hai chục năm hơn khách lưu đày,
Về thăm sông Khúc tiết xuân này.
Chớ cười đầu bạc còn say khướt,
Dưới hoa dễ được mấy lão say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hai chục năm thừa nhậm chức xa,
Lại về sông Khúc ngắm xuân qua.
Chớ cười du khách say đầu bạc,
Dưới bóng hoa say được mấy già ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Hai chục năm làm quan bị đày,
Trở về sông Khúc thấy xuân ngay!
Khách du đừng nhạo già say xỉn,
Già xỉn dưới hoa được mấy ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Hai mấy năm qua bị lưu đày,
Lại về sông Khúc ngắm xuân đây.
Người qua chớ nhạọ già say khướt,
Dưới bóng hoa say có mâý ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hai chục năm dư phận khách đày
Khúc Giang về lại ngắm xuân nay
Chớ cười đầu bạc say điên đảo
Được mấy bên hoa một lão say

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai mươi năm lưu đày đất trích
Trở về còn thấy Khúc Giang xuân
Đừng cười đầu bạc say lăn
Mấy ai say rượu được nằm trong hoa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tôi biếm đã hơn hai chục năm
Trở về ngắm lại Khúc Giang xuân.
Khách đừng cười lão say đầu bạc
Mấy kẻ dưới hoa tuý luý nằm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hai chục năm ngoài bị biếm quan
Trở về lại thấy Khúc Giang xuân
Bạn chơi chớ nhạo say đầu bạc
Say lão trong hoa ai được bằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai chục năm hơn khách bị đày,
Trở về sông Khúc tiết xuân này.
Khách chơi chớ nhạc già say khướt,
Gài lão dưới hoa say mấy ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời