11/08/2022 06:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạnh viên hoa hạ thù Lạc Thiên kiến tặng
杏園花下酬樂天見贈

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 18:54

 

Nguyên tác

二十餘年作逐臣,
歸來還見曲江春。
遊人莫笑白頭醉,
老醉花間有幾人。

Phiên âm

Nhị thập dư niên tác trục thần,
Quy lai hoàn kiến Khúc Giang xuân.
Du nhân mạc tiếu bạch đầu tuý,
Lão tuý hoa gian hữu kỷ nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách đày hai chục năm hơn
Trở về ngắm lại xuân hờn Khúc Giang
Chớ cười đầu trắng say gàn
Dưới hoa được mấy lão làng say sưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hạnh viên hoa hạ thù Lạc Thiên kiến tặng