古風(憫農)其二

鋤禾日當午,
汗滴禾下土。
誰知盤中餐,
粒粒皆辛苦。

 

Cổ phong (Mẫn nông) kỳ 2

Sừ hoà nhật đương ngọ,
Hãn trích hoà hạ thổ.
Thuỳ tri bàn trung xan,
Lạp lạp giai tân khổ.

 

Dịch nghĩa

Cày lúa ngày đang lúc trưa,
Mồ hôi giọt xuống chân cây lúa.
Có ai biết rằng bát cơm trong mâm,
Mỗi hạt đều là đắng cay cực khổ?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ca dao

Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
94.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Xới lúa, trời đứng bóng,
Mồ hôi đổ xuống ruộng.
Ai biết cơm trong mâm,
Hạt hạt đều cay đắng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Xới lúa giữa trưa nắng oi nồng,
Mồ hôi nhỏ xuống thấm ruộng đồng.
Trên mâm, cơm trắng ăn một hạt,
Cay đắng muôn ngàn, ai biết không?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bừa lúa giữa trưa nắng,
Mồ hôi đổ ruộng lắng.
Mâm cơm người có hay,
Hạt hạt đều cay đắng.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Làm cỏ giữa trưa nắng,
Mồ hôi nhỏ xuống đồng.
Ăn cơm có ai nghĩ,
Mỗi hạt khổ cực không?

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Xới lúa đang trưa nắng
Mồ hôi nhỏ gốc cây
Ai biết mâm cơm ấy
Hạt hạt đều đắng cay

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cấy lúa giữa ban trưa,
Mồ hôi ngoài ruộng đổ.
Ai hay một bát cơm,
Hạt hạt đầy tân khổ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lúa, vun vào lúc giữa trưa,
Mồ hôi đổ gốc lúa vừa quén xong.
Mâm cơm, ai nhớ trong lòng,
Đắng cay gian khổ ở trong hạt này...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Làm ruộng lúc trưa nắng gắt gay
Mồ hôi rỏ giọt xuống đường cày
Ngồi ăn cơm dẻo ai mà biết
Mỗi hạt cơm là mỗi đắng cay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cày đồng giữa ban trưa
Mồ hôi chân ruộng lắng
Ai hay bát cơm đầy
Hạt hạt đều cay đắng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối