Dưới đây là các bài dịch của Ca dao. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cổ phong (Mẫn nông) kỳ 1 (Lý Thân): Bản dịch của Ca dao (?)

Xuân gieo một hạt xuống đồng;
Thu về hái được mười bông lúa vàng.
Đất không một tấc bỏ hoang;
Mà dân chết đói đầy đàng bởi ai?

Ảnh đại diện

Cổ phong (Mẫn nông) kỳ 2 (Lý Thân): Bản dịch của Ca dao

Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]