Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 00:03

重到惠山

碧峰依舊松筠老,
重得經過已白頭。
俱是海天黃葉信,
兩逢霜節菊花秋。
望中白鶴憐歸翼,
行處青苔恨昔遊。
還向窗間名姓下,
數行添記別离愁。

 

Trùng đáo Huệ Sơn

Bích phong y cựu tùng quân lão,
Trùng đắc kinh qua dĩ bạch đầu.
Câu thị hải thiên hoàng diệp tín,
Lưỡng phùng sương tiết cúc hoa thu.
Vọng trung bạch hạc liên quy dực,
Hành xứ thanh đài hận tích du.
Hoàn hướng song gian danh tính hạ,
Sổ hàng thiêm ký biệt ly sầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Núi xưa vẫn biếc, tùng tre đẹp
Lại được qua đây, đã bạc đầu
Khắp chốn tin về, vàng rụng lá
Hai lần sương xuống, cúc pha thâu (thu)
Mắt nhìn hạc tới, thương thân nọ
Bước cũ rêu in, hận thuở nào
Lại đến song đề tên họ trước
Mấy hàng thêm chép nỗi buồn đau.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đẹp sao, núi biếc thông tre cũ,
Được lại nơi này, tóc bạc thưa.
Hai tuyết sương về thu cúc nở,
Một trời biển gọi lá vàng đưa.
Thương trông hạc trắng đường còn nhớ,
Hận ngậm rêu xanh lối chẳng chừa.
Lần hướng tên đề bên chấn sổ,
Vài dòng thêm tủi biệt ly xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thông tre già, núi xanh như cũ
Lần này qua tóc đã bạc phơ
Hai lần đều lá vàng khô
Đều là thu tiết sương tô cúc vàng
Ngóng lên cao cảm thương hạc trắng
Trên lối đi rêu oán chuyến xưa
Lại nơi bảng yết song thưa
Vài hàng thêm thắt cho vừa biệt ly.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời