Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2008 06:47

聞猿

見說三聲巴峽深,
此時行者盡沾襟。
端州江口連雲處,
始信哀猿傷客心。

 

Văn viên

Kiến thuyết tam thanh Ba Giáp thâm,
Thử thì hành giả tận chiêm khâm.
Đoan Châu giang khẩu liên vân xứ,
Thuỷ tín ai viên thương khách tâm.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói ba tiếng vào Ba Giáp (đã biết là nơi hiểm hóc)
Bởi thế người nào tới đó lệ cũng chảy ướt áo
Đoan Châu nơi cửa sông, nước liền mây trời
Mới biết tiếng vượn kêu làm não lòng người như thế nào

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Ba Giáp, thoạt nghe đã hãi rồi
Không ai tới đó lệ không rơi
Đoan Châu, cửa sóng, mây liền nước
Mới biết vượn kêu thật não người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Ba Giáp nghe qua đã rợn rùng
Người đi đến đó lệ tuôn ròng
Đoan Châu góc biển chân mây thẳm
Tiếng vượn kêu thương khách não lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thấy nói "tam thanh", Ba Giáp thâm !
Người qua lúc ấy lệ khăn dầm.
Đoan Châu cửa bến mây liền xứ,
Mới hiểu vượn sầu thương khách tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vừa nghe mấy tiếng vào Ba Giáp
Nước mắt dầm khăn kẻ viễn đồ
Cửa biển Đoan Châu mây tiếp nước
Vượn kêu lòng khách não nùng chưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe nói về vượn kêu Ba Giáp
Lúc này đây du khách ướt khăn
Đoan Châu mây nước nối gần
Mới hay tiếng vượn thương tâm lần đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời