26/05/2022 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng đáo Huệ Sơn
重到惠山

Tác giả: Lý Thân - 李紳

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2008 00:03

 

Nguyên tác

碧峰依舊松筠老,
重得經過已白頭。
俱是海天黃葉信,
兩逢霜節菊花秋。
望中白鶴憐歸翼,
行處青苔恨昔遊。
還向窗間名姓下,
數行添記別离愁。

Phiên âm

Bích phong y cựu tùng quân lão,
Trùng đắc kinh qua dĩ bạch đầu.
Câu thị hải thiên hoàng diệp tín,
Lưỡng phùng sương tiết cúc hoa thu.
Vọng trung bạch hạc liên quy dực,
Hành xứ thanh đài hận tích du.
Hoàn hướng song gian danh tính hạ,
Sổ hàng thiêm ký biệt ly sầu.

Bản dịch của Trần Trọng San

Núi xưa vẫn biếc, tùng tre đẹp
Lại được qua đây, đã bạc đầu
Khắp chốn tin về, vàng rụng lá
Hai lần sương xuống, cúc pha thâu (thu)
Mắt nhìn hạc tới, thương thân nọ
Bước cũ rêu in, hận thuở nào
Lại đến song đề tên họ trước
Mấy hàng thêm chép nỗi buồn đau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thân » Trùng đáo Huệ Sơn