與史郎中欽聽黃鶴樓上吹笛

一為遷客去長沙,
西望長安不見家。
黃鶴樓中吹玉笛,
江城五月落梅花。

 

Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch

Nhất vi thiên khách khứ Trường Sa,
Tây vọng Trường An bất kiến gia.
Hoàng Hạc lâu trung xuy ngọc địch,
Giang Thành ngũ nguyệt “Lạc mai hoa”.

 

Dịch nghĩa

Một lần làm khách đi đày đến Trường Sa,
Nhìn về phía tây thành Trường An chẳng thấy nhà.
Trong lầu Hoàng Hạc nghe tiếng sáo ngọc,
Thành Giang Hạ tháng năm nghe khúc “Lạc mai hoa”.


(Năm 759)

Đề bài này có nơi chép là Đề Bắc Tạ bi 題北謝碑 hay Hoàng Hạc lâu văn địch 黃鶴樓聞笛. Bắc Tạ bi là tấm bia dựng trong Hoàng Hạc lâu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Biếm quan đày đến đất Trường Sa
Tây phía trường An chẳng thấy nhà
Hoàng Hạc đỉnh lầu nghe sáo thổi
Tưởng nghe Giang Hạ “Lạc mai hoa”


Khi Lý Bạch ngồi uống rượu cùng quan Sử lang trung trên lầu Hoàng Hạc mà nghe tiếng địch đã nghĩ đến Giang Hoài là nơi có gió tháng năm làm rụng hoa mai.
lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Thân làm khách đoạ đến Trường Sa,
Tây ngóng Trường An chẳng thấy nhà !
Hoàng Hạc lầu cao tiếng sáo vọng,
Tháng năm thành Hạ mai tàn hoa !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Một làm khách biếm tận Trường Sa
Tây dõi Trường An chẳng thấy nhà
Sáo ngọc trên lầu Hoàng Hạc lộng
Tháng năm thành quạnh “Lạc mai hoa”

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Từ làm thiên khách Trường Sa,
Mỏi mòn trông ngóng quê nhà Trường An.
Tháng năm vẳng sáo Hạc Hoàng,
“Lạc mai hoa” khúc Giang Thành ngày xưa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Từ khi thiên khách tới Trường Sa,
Vọng nẻo Tràng An chẳng thấy nhà.
Lầu Hạc tháng năm nghe sáo ngọc,
Giang Thành vẳng khúc “Lạc mai hoa”!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đi đày mình đến đất Trường Sa,
Trông lại Trường An chẳng thấy nhà.
Tháng năm thổi sáo lầu Hoàng Hạc,
Thành sông vang khúc “Lạc mai hoa”.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một phen đi Trường Sa phát vãng
Vọng Trường An tây chẳng thấy nhà
Hoàng Hạc lâu sáo vọng ra
Tháng năm, bài “Lạc mai hoa”, giang thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách lưu đày Trường Sa đi tới
Ngoảnh Trường An mà đoái quê nhà
Thành sông lầu Hạc ghé qua
Ngọc tiêu thổi “Lạc mai hoa” tuyệt vời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lạc mai hoa

Bạn sưu tầm bài viết này hay quá, ban đầu mình cũng nghĩ là khúc nhạc, bây giờ đọc bài này thấy có lẽ như bạn nói, thì thấy có lý hơn. Cảm ơn bạn nhiều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân đày nơi đất Trường Sa
Trường An ngảnh lại quê nhà nào đâu
Véo von sáo ngọc trên lầu
Tháng năm Giang Hạ khúc sầu Lạc mai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối