與史郎中欽聽黃鶴樓上吹笛

一為遷客去長沙,
西望長安不見家。
黃鶴樓中吹玉笛,
江城五月落梅花。

 

Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch

Nhất vi thiên khách khứ Trường Sa,
Tây vọng Trường An bất kiến gia.
Hoàng Hạc lâu trung xuy ngọc địch,
Giang Thành ngũ nguyệt “Lạc mai hoa”.

 

Dịch nghĩa

Một lần làm khách đi đày đến Trường Sa,
Nhìn về phía tây thành Trường An chẳng thấy nhà.
Trong lầu Hoàng Hạc nghe tiếng sáo ngọc,
Thành Giang Hạ tháng năm nghe khúc “Lạc mai hoa”.


(Năm 759)

Đề bài này có nơi chép là Đề Bắc Tạ bi 題北謝碑 hay Hoàng Hạc lâu văn địch 黃鶴樓聞笛. Bắc Tạ bi là tấm bia dựng trong Hoàng Hạc lâu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường Sa đất biếm làm thiên khách,
Ngoái lại Trường An chẳng thấy nhà.
Hoàng Hạc trong lầu nghe sáo ngọc,
Giang thành nghe khúc “Lạc mai hoa”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Thiên quan vâng mệnh đến Tràng Sa,
Ngảnh lại Tràng An chẳng thấy nhà;
Lầu Hạc qua chơi tìm địch thổi,
Tiết mai vàng dặng khúc mai hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đi đày thành khách xứ Trường Sa,
Ngóng phía Trường An chẳng thấy nhà.
Hoàng Hạc, ngân vang lời sáo ngọc,
Giang Thành, vọng khúc: Lạc Mai hoa.


2/2/2024
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đi đày thành khách xứ Trường Sa,
Ngóng phía Trường An chẳng thấy nhà.
Hoàng Hạc, sáo ngân, trong lầu vẳng,
Giang Thành, mai rụng, tháng năm, chà!


02/2/2024
“Lạc mai hoa” có thể hiểu là khúc hát “Lạc mai hoa”, mà cũng có thể hiểu là: Hoa mai rụng.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng duy địch

Tôi nôm na thế này. Trong lúc uống rượu ở HHL nói chuyện đi đầy của người khác thì cũng có thê nói đến Giang thành cách vạn dặm:tiếng sáo với Lạc mai hoa...Đối tỷ rất lôgic. Khác không gian thời gian...Nhưng chung hoàn cảnh: Đi đày và âm nhạc(Tiếng sáo, "Lạc mai hoa"). Chẳng có lý do, cơn cơ gì giữa tiêng sáo với hoa mai rụng vào tháng năm ở nơi cách vạn dặm!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]