31/05/2024 06:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch
與史郎中欽聽黃鶴樓上吹笛

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 08:30

 

Nguyên tác

一為遷客去長沙,
西望長安不見家。
黃鶴樓中吹玉笛,
江城五月落梅花。

Phiên âm

Nhất vi thiên khách[1] khứ Trường Sa[2],
Tây vọng Trường An bất kiến gia.
Hoàng Hạc lâu[3] trung xuy ngọc địch,
Giang Thành ngũ nguyệt “Lạc mai hoa[4]”.

Dịch nghĩa

Một lần làm khách đi đày đến Trường Sa,
Nhìn về phía tây thành Trường An chẳng thấy nhà.
Trong lầu Hoàng Hạc nghe tiếng sáo ngọc,
Thành Giang Hạ tháng năm nghe khúc “Lạc mai hoa”.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Bị dời khách đến Trường Sa,
Phía tây ngóng chẳng thấy nhà, Trường An.
Sáo ngọc lầu Hoàng Hạc vang,
Lạc mai khúc tháng năm Giang Hạ thành!
(Năm 759)

Đề bài này có nơi chép là Đề Bắc Tạ bi 題北謝碑 hay Hoàng Hạc lâu văn địch 黃鶴樓聞笛. Bắc Tạ bi là tấm bia dựng trong Hoàng Hạc lâu.

[1] Kẻ bị đi đày, chỉ Giả Nghị 賈誼 đời Tây Hán, bị gièm pha biếm đi Trường Sa. Khoảng năm 756, Lý Bạch làm việc dưới chướng Vĩnh vương Lý Lân. Lân làm phản, bị giết chết, Lý Bạch cũng bị kết án tử hình, nhưng được nhiều người xin tha, nên chỉ bị đày đi Dạ Lang, nay là huyện Đồng Tử, tỉnh Quý Châu.
[2] Huyện nay trong tỉnh Hồ Nam.
[3] Lầu cất trên một mỏm đá ở huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc, để tưởng niệm một người đã tu thành tiên, cưỡi hạc về tiên cảnh từ mỏm đá này.
[4] Tên nhạc khúc cổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch