暮春滻水送別

綠暗紅稀出鳳城,
暮雲樓閣古今情。
行人莫聽宮前水,
流盡年光是此聲。

 

Mộ xuân Sản thuỷ tống biệt

Lục ám hồng hy xuất phụng thành,
Mộ vân lâu các cổ kim tình.
Hành nhân mạc thính cung tiền thuỷ,
Lưu tận niên quang thị thử thanh.

 

Dịch nghĩa

Lúc ra khỏi kinh đô, lá xanh rậm rạp, hoa đỏ lác đác,
Mây chiều ở chốn kinh kỳ xưa nay vẫn gợi cảm xúc.
Người đi xin đừng nghe tiếng nước sông reo trước cửa thành,
Vì tiếng nước sông reo đó làm trôi hết ý niệm thời gian.


Sông Sản bắt nguồn từ khe núi Lam Điền, chảy qua phía đông kinh thành Trường An, nhập vào sông Bá rồi cùng chảy vào sông Vị, nay tại huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Hưởng

Lục rậm hồng thưa biệt Phụng thành
Mây chiều cung khuyết gợi bao tình
Đừng nghe nước chảy ngoài cung cấm
Ấy tiếng thời gian trôi hết nhanh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lục đậm hồng phai thành Phượng ra,
Gác lầu tình vẫn áng mây tà.
Thôi đừng nghe nước ngoài cung nữa,
Tiếng ấy còn đeo trọn tuổi hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Thưa hồng rậm lục Phượng thành,
Mây vương kim cổ đượm tình tà dương.
Đừng nghe nước chảy trước cung,
Thời gian trôi hết ở trong tiếng này.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Rậm lục thưa hồng giã đế châu,
Mây chiều cung khuyết nỗi xưa sau.
Ngoài cung nước chảy, đừng nghe nhé,
Tiếng ấy thời gian cứ giục mau!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hồng thưa, lục rậm, lìa kinh
Mây chiều, cung điện đượm tình xưa nay.
Đừng nghe nước chẩy cung đây,
Tháng năm trôi hết, tiếng này cuốn theo...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rời thành đô hoa hồng thưa, lá rậm
Áng mây chiều, kim cổ vẫn gợi sầu
Xin chớ nghe tiếng nước chảy qua cầu
Vì tiếng đó cuốn thời gian trôi hết

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xanh rậm hồng thưa biệt đế kinh
Mây chiều cung khuyết cổ kim tình
Đừng nghe tiếng nước ngoài cung chảy
Tiếng ấy trôi hoài hết tuổi xanh

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phụng thành rậm lục thưa hồng,
Mây chiều kinh khuyết gợi lòng xưa nay.
Đừng nghe nước réo thành đây,
Sông reo trôi hết tháng ngày nhớ thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời