晚春江晴寄友人

晚日低霞綺,
晴山遠畫眉。
春青河畔草,
不是望鄉時?

 

Vãn xuân giang tình ký hữu nhân

Vãn nhật đê hà ỷ,
Tình sơn viễn hoạ my.
Xuân thanh hà bạn thảo,
Bất thị vọng hương thì?

 

Dịch nghĩa

Mặt trời xuống thấp dần, chiếu lên đám ráng đẹp như lụa,
Xa xa, dãy núi trong sáng như diềm mi.
Vẻ xuân xanh xanh màu cỏ ven bờ sông,
Chẳng phải đang là lúc nhớ quê hay sao?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng xế hắt lên ráng lụa là
Núi xa như khoé mắt Hằng Nga
Vẻ xuân xanh ngát ven sông cỏ
Chẳng phải là đang lúc nhớ nhà?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nắng xế ngời ánh lụa
Non xa tươi nét ngài
Bờ sông xanh cỏ biếc
Nhớ quê lòng khôn nguôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mặt trời lặn ráng mây chiều lụa
Núi nắng xa vẽ tựa hàng mi
Sông xanh xuân sắc cỏ bờ
Phải chăng đây lúc quê nhà ngóng trông?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuống thấp trời chiều ráng lụa phơi,
Xa xa núi sáng ánh mày tươi.
Vẻ xuân sông bến xanh màu cỏ,
Đang lúc nhớ quê lòng chẳng nguôi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời