19/05/2024 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ xuân Sản thuỷ tống biệt
暮春滻水送別

Tác giả: Hàn Tông - 韓琮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2008 20:39

 

Nguyên tác

綠暗紅稀出鳳城,
暮雲樓閣古今情。
行人莫聽宮前水,
流盡年光是此聲。

Phiên âm

Lục ám hồng hy xuất phụng thành,
Mộ vân lâu các cổ kim tình.
Hành nhân mạc thính cung tiền thuỷ,
Lưu tận niên quang thị thử thanh.

Dịch nghĩa

Lúc ra khỏi kinh đô, lá xanh rậm rạp, hoa đỏ lác đác,
Mây chiều ở chốn kinh kỳ xưa nay vẫn gợi cảm xúc.
Người đi xin đừng nghe tiếng nước sông reo trước cửa thành,
Vì tiếng nước sông reo đó làm trôi hết ý niệm thời gian.

Bản dịch của Trần Ngọc Hưởng

Lục rậm hồng thưa biệt Phụng thành
Mây chiều cung khuyết gợi bao tình
Đừng nghe nước chảy ngoài cung cấm
Ấy tiếng thời gian trôi hết nhanh
Sông Sản bắt nguồn từ khe núi Lam Điền, chảy qua phía đông kinh thành Trường An, nhập vào sông Bá rồi cùng chảy vào sông Vị, nay tại huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Tông » Mộ xuân Sản thuỷ tống biệt