九日藍田崔氏莊

老去悲秋強自寬,
興來今日盡君歡。
羞將短髮還吹帽,
笑倩傍人為整冠。
藍水遠從千澗落,
玉山高並兩峰寒。
明年此會知誰健,
醉把茱萸仔細看。

 

Cửu nhật Lam Điền Thôi thị trang

Lão khứ, bi thu cưỡng tự khoan,
Hứng lai kim nhật tận quân hoan.
Tu tương đoản phát hoàn xuy mạo,
Tiếu sảnh bàng nhân vị chỉnh quan.
Lam thuỷ viễn tòng thiên giản lạc,
Ngọc sơn cao tịnh lưỡng phong hàn.
Minh niên thử hội tri thuỳ kiện,
Tuý bả thù du tử tế khan.

 

Dịch nghĩa

Về già, buồn cảnh thu, gượng gạo cho khuây khoả,
Hôm nay nhân lúc cao hứng, cùng bác mua vui thật ra trò.
Tóc ngắn ngủn, những thẹn bị gió thổi bay mũ,
Cười mình đến phải nhờ người bên cạnh sửa hộ mũ cho chỉnh tề.
Dòng Lam thuỷ từ ngàn suối xa xa đổ lại,
Ngọc sơn vòi vọi cũng lạnh như hai ngọn núi cao.
Sang năm, gặp tiết này, biết ai còn mạnh khoẻ,
Sẽ uống say, rồi cái nhánh thù du điểm kỹ nhau xem.


(Năm 758)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Tuổi già thu đến gượng khuây khoa
Cao hứng vui chơi bác tại nhà
Những thẹn tóc thưa cơn gió lốc
Lại cười mũ lệnh khách nâng qua
Lam Giang suối đổ ngàn biên tái
Ngọc Lĩnh hơi lên ngọc Thái Hoà
Năm đến, tiết nầy ai mạnh yếu?
Thù du sẽ điểm số phần ta!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Thu buồn, tuổi lão gượng làm khuây,
Cùng bác cho vui bữa tiệc này.
Ngại tóc bồng lên cơn gió bốc,
Nhờ người chữa hộ mũ đầu ngay.
Sông Lam dồn những khe tuôn nước,
Núi Ngọc dường hai ngọn trổ mây.
Ngày hội sang năm ai mạnh nhỉ?
Ngành thù say nhắm cảnh năm nay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thu buồn tuổi tác gượng vui ra,
Nay hứng cùng người uống thả ga.
Gío thổi mũ bay hờn tóc ngắn,
Nhờ người áo chỉnh tự cười khà!
Ngọc Sơn, dựng vút hai non lạnh,
Lam Thủy, tụ về vạn suối xa.
Năm tới hội này ai vẫn khỏe,
Thù du ngắm kỹ lúc là đà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Già đến, thương thu, gượng tự khuây,
Hứng về, nay hưởng hết vui ai.
Thẹn mình mũ lệch, trơ đầu hói,
Cậy khách ngồi bên sửa lại ngay.
Xa tự ngàn khe, Lam thuỷ xuống,
Cao bằng hai ngọn, Ngọc sơn bày.
Sang năm gặp mặt, ai còn mạnh?
Ngắm chén thù du, ngây ngất say.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tuổi già đến, buồn thiu, khuây khoả gượng,
Được hôm nay, cao hứng, chính nhờ ông.
Tóc ngắn đi, mũ bị gió thổi tung,
Tự cười phải nhờ mong người sửa hộ.
Từ ngàn suối xa dòng Lam Thuỷ đổ,
Núi Ngọc Sơn hai ngọn ngó cao thay!
Sang năm sau ai còn mạnh dịp này,
Sẽ uống say, cài thù du trên tóc?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thương thu, vui gượng tuổi già,
Hôm nay cao hứng, thật là vui thay.
Thẹn vì tóc ngắn mũ bay,
Cười, nhờ người đội cho ngay chẳng nề.
Dòng Lam nghìn suối đổ về,
Ngọc Sơn lạnh lẽo hai vì núi xa.
Sang năm, ai mạnh biết nha,
Thù du, cạn chén ngồi ta ngắm hoài...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Già lão, thu buồn cố gượng vui,
Với bác hôm nay cao hứng chơi.
Thẹn cho tóc ngắn nên bay mũ,
Cười áo lôi thôi phải níu người.
Sông Lam tụ lại trăm con suối,
Núi Ngọc sánh ngang cặp đỉnh trời.
Năm sau gặp lại ai còn mạnh,
Say cắm thù du, ngắm kỹ coi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Già rồi thu đến vẫn ham
Hứng lên cùng bạn vui tràn hôm nay
Thẹn thay gió thổi mũ lay
Cười cười nhờ bạn khéo tay sửa dùm
Sông Lam ngàn suối xanh um
Ngọc sơn hai ngọn lạnh lùng vút cao
Sang năm còn khoẻ ai nào?
Giớ ta say khướt ngắm vào thù du.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Già xót tình Thu gắn gượng khuây
Hôm nay cùng bạn hứng vui vầy
Thẹn xao tóc ngắn làm nghiêng mũ
Cười gọi người bên chỉnh hộ dây
Hai đỉnh cao chen non Ngọc vững
Ngàn dòng nhỏ tụ nước Lam đầy
Sang năm gặp lại ai còn khoẻ
Ngắm cánh thù du thoả thích say

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Về già buồn gượng thu cho khuây,
Cùng bác hứng vui hôm nọ đây.
Thẹn gió mũ bay trơ tóc ngắn,
Cười mình sửa mũ phải nhờ ngay.
Từ ngàn lam thuỷ xa về lại,
Cũng lạnh Ngọc sơn tựa núi mây.
Sang tiết năm này ai mãi khoẻ,
Thù du xem nhánh sẽ còn say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối