九日登梓州城其二

客心驚暮序,
賓雁下襄州。
共賞重陽節,
言尋戲馬遊。
湖風秋戍柳,
江雨暗山樓。
且酌東籬菊,
聊祛南國愁。

 

Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 2

Khách tâm kinh mộ tự,
Tân nhạn há Tương Châu.
Cộng thưởng trùng dương tiết,
Ngôn tầm Hý mã du.
Hồ phong thu thú liễu,
Giang vũ ám sơn lâu.
Thả chước đông ly cúc,
Liêu khư Nam quốc sầu.

 

Dịch nghĩa

Lòng khách rất e ngại lúc cuối năm,
Nhạn xa từ phía bắc tớ ghé xuống bãi sông xanh.
Cùng hưởng tiết trùng dương,
Nói là đi tìm cảnh đẹp mà chơi.
Gió hồ thổi liễu bên đồn canh,
Mưa sông làm mờ căn lầu trên núi.
Định thử xem cúc bên dậu đông,
Liệu có giải được nỗi buồn nơi phương nam này không.


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách còn sợ những chiều thu
Nhạn đầu mùa xuống Tương Châu theo đàn
Cùng nhau vui tiết trùng dương
Nói tìm đến "Hí mã trường" rong chơi
Gió hồ tung ngọn liễu trời
Mưa trên sông lấp mù khơi lầu ngà
Rào đông cũng rượu cũng hoa
Thân đày Nam quốc sầu xa xứ rồi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lời chiều lòng khách động,
Nhạn mới xuống Tương Châu.
Cùng thưởng Trùng dương tết,
Mã kêu, nói muốn cầu.
Hồ thu, đi gió liễu,
Lầu núi, sông mưa lâu.
Dậu cúc bên đông uống,
Vào Nam tạm lánh sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cuối năm, lòng khách e,
Bến biếc, nhạn bắc ghé.
Cùng vui tiết trùng dương,
Cảnh đẹp tìm chơi nhé.
Gió hồ, liễu đồn tung,
Mưa sông, lầu núi phủ.
Cúc dậu đông, liệu xem,
Buồn phương nam, trừ thử.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buổi chiều khách thấy lòng kinh sợ
Nhạn phương xa đáp ở Tương Châu
Trùng dương cùng thưởng bên nhau
Tìm đài Hý mã nói câu du hành
Gió hồ thổi đồn canh dương liễu
Mưa bên sông mờ nẻo lầu rừng
Nhâm nhi rượu cúc giậu đông
Để cho vơi bớt sầu lòng phương nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời