07/08/2020 00:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 2
九日登梓州城其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2007 06:17

 

Nguyên tác

客心驚暮序,
賓雁下襄州。
共賞重陽節,
言尋戲馬遊。
湖風秋戍柳,
江雨暗山樓。
且酌東籬菊,
聊祛南國愁。

Phiên âm

Khách tâm kinh mộ tự,
Tân nhạn há Tương Châu.
Cộng thưởng trùng dương tiết,
Ngôn tầm Hý mã[1] du.
Hồ phong thu thú liễu,
Giang vũ ám sơn lâu.
Thả chước đông ly cúc[2],
Liêu khư Nam quốc sầu.

Dịch nghĩa

Lòng khách rất e ngại lúc cuối năm,
Nhạn xa từ phía bắc tớ ghé xuống bãi sông xanh.
Cùng hưởng tiết trùng dương,
Nói là đi tìm cảnh đẹp mà chơi.
Gió hồ thổi liễu bên đồn canh,
Mưa sông làm mờ căn lầu trên núi.
Định thử xem cúc bên dậu đông,
Liệu có giải được nỗi buồn nơi phương nam này không.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách còn sợ những chiều thu
Nhạn đầu mùa xuống Tương Châu theo đàn
Cùng nhau vui tiết trùng dương
Nói tìm đến "Hí mã trường" rong chơi
Gió hồ tung ngọn liễu trời
Mưa trên sông lấp mù khơi lầu ngà
Rào đông cũng rượu cũng hoa
Thân đày Nam quốc sầu xa xứ rồi
(Năm 762)

[1] Tức Hý mã đài 戲馬臺, phiếm chỉ cảnh đẹp.
[2] Chỉ việc ẩn cư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 2