贈別其二

多情卻似總無情,
唯覺樽前笑不成。
蠟燭有心還惜別,
替人垂淚到天明。

 

Tặng biệt kỳ 2

Đa tình khước tự tổng vô tình,
Duy giác tôn tiền tiếu bất thành.
Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt,
Thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh.

 

Dịch nghĩa

Đa tình mà lại giống như vô tình,
Chỉ cảm thấy trước chén rượu muốn cười mà không được.
Ngọn nến có lòng thương tiếc lúc chia tay,
Nên thay người nhỏ lệ đến tận sáng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đa tình mà tựa vô tình
Quạnh hiu chén rượu vắng tanh nụ cười
Nến kia còn tiếc chia phôi
Sụt sùi đến sáng lệ rơi thay người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Thị Xuân Đào

Đa tình lại hoá vô tình
Tìm vui chẳng thấy chén quỳnh tiêu dao
Thương tâm ngọn nến tuôn trào
Như người lệ nhỏ dạt dào thâu đêm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Đa tình mà lại giống vô tình,
Đâu dễ khuây nguôi trước chén quỳnh.
Ngọn nến có lòng còn luyến tiếc,
Thay người nhỏ lệ suốt năm canh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đa tình rốt cuộc hoá vô tình,
Trước rượu chẳng cười cứ lặng thinh.
Biệt ly nến sầu, còn luyến tiếc,
Nhỏ lệ thay người đến sáng tinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của TiêuVăn

Đa tình lại hóa vô tình,
Tiếng cười vỡ trước chén quỳnh ngẩn ngơ.
Biệt ly nến khóc vô bờ,
Thay người nhỏ lệ đến giờ bình minh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Say đắm lạnh lùng rõ giống nhau,
Biết cười chi được trước chung sầu.
Nến kia như thấu tình ly biệt,
Đêm trọn thay người nhỏ giọt châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đa tình lại giống thảy vô tình,
Trước chén cười khan thẹn mặt mình.
Ngọn nến có lòng còn tiếc nuối,
Thay người nhỏ lệ suốt năm canh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đa tình mà tựa vô tình
Chỉ hay trước mặt buồn tênh không cười
Có lòng sáp vẫn ngậm ngùi
Thay người tuông lệ ngắn dài suốt đêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đa tình đâu khác với vô tình,
Tỉnh chẳng cười nên trước chén bình.
Lòng nến cũng buồn cơn giã biệt,
Thay người rỏ lệ đến bình minh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đa tình đâu khác vô tình,
Chỉ hay trước chén, lặng thinh chẳng cười.
Nến còn quyến luyến chia phôi,
Thay người, nhỏ lệ đến trời sáng trưng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối