26/05/2024 10:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng biệt kỳ 2
贈別其二

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 02:07

 

Nguyên tác

多情卻似總無情,
唯覺樽前笑不成。
蠟燭有心還惜別,
替人垂淚到天明。

Phiên âm

Đa tình khước tự tổng vô tình,
Duy giác tôn tiền tiếu bất thành.
Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt,
Thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh.

Dịch nghĩa

Đa tình mà lại giống như vô tình,
Chỉ cảm thấy trước chén rượu muốn cười mà không được.
Ngọn nến có lòng thương tiếc lúc chia tay,
Nên thay người nhỏ lệ đến tận sáng.

Bản dịch của mailang

Say đắm lạnh lùng rõ giống nhau,
Biết cười chi được trước chung sầu.
Nến kia như thấu tình ly biệt,
Đêm trọn thay người nhỏ giọt châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Tặng biệt kỳ 2