Dưới đây là các bài dịch của TiêuVăn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tặng biệt kỳ 2 (Đỗ Mục): Bản dịch của TiêuVăn

Đa tình lại hóa vô tình,
Tiếng cười vỡ trước chén quỳnh ngẩn ngơ.
Biệt ly nến khóc vô bờ,
Thay người nhỏ lệ đến giờ bình minh.

Ảnh đại diện

Túc Lạc thị đình ký hoài Thôi Ung, Thôi Cổn (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của TiêuVăn @Mặc hương

Trúc xanh, hiên mái soi hồ,
Tương tư cách trở thành ô trùng trùng.
Bóng thu loang ánh sương rung,
Tàn sen nghe tiếng lạnh lùng mưa rơi.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]