送杜少府之任蜀州

城闕輔三秦,
風煙望五津。
與君離別意,
同是宦遊人。
海內存知己,
天涯若比鄰。
無為在歧路,
兒女共沾巾。

 

Tống Đỗ thiếu phủ chi nhậm Thục châu

Thành khuyết phụ Tam Tần,
Phong yên vọng Ngũ tân.
Dữ quân ly biệt ý,
Đồng thị hoạn du nhân.
Hải nội tồn tri kỷ,
Thiên nhai nhược tỉ lân.
Vô vi tại kỳ lộ,
Nhi nữ cộng triêm cân.

 

Dịch nghĩa

Kinh thành được Tam Tần bao quanh bảo vệ,
Nhìn vọng qua gió thổi những làn khói có thể thấy năm bến sông Thục.
Cùng cảm thông với bạn nỗi xa cách,
Bởi đôi ta đều là những kẻ làm quan nơi xa quê.
(Dù cách xa nhưng) trong bốn biển vẫn còn có người tri kỷ,
(Cho nên) có ở ven trời góc biển vẫn coi như là bên cạnh.
Hai ta xin đừng đứng ở ngã rẽ đường,
Khóc lóc như tuồng nhi nữ.


Đỗ thiếu phủ không rõ lai lịch. Thục châu nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tường thành gìn giữ đất Tam Tần,
Gió khói trông vời chốn Ngũ tân.
Cùng với ai kia tình cách biệt,
Đều là đường hoạn kiếp du nhân.
Khắp trong biển, còn người tri kỷ
Ở góc trời, như xóm láng gần.
Hà tất ngậm ngùi nơi rẽ lối,
Giống tuồng nhi nữ, lệ đầy khăn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Nhất Lang

Thành xây giữ đất Tam Tần
Trông vời năm bến mấy tầng khói mây.
Bùi ngùi giây phút chia tay
Bác, tôi bể hoạn thường hay đổi dời.
Chúng ta tri kỷ trên đời
Chân mây góc biển như người lân gia.
Chia tay bóng khuất ngã ba
Đừng khăn thấm lệ như là nữ nhi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Kinh thành tiếp giáp Tam Tần,
Xa trông gió khói Ngũ Tân âu sầu.
Tỏ lòng bạn hữu cùng nhau,
Hoạn du chung cảnh, đất nầy biệt ly.
Trên đời còn kẻ cố tri,
Thiên nhai xa cách khác chi ở gần.
Chớ nên đứng chỗ lìa phân,
Mà như nhi nữ, ướt khăn đầm đìa.

32.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thành phủ xứ Tam Tần
Sương gió miền ngũ tân.
Cùng ông ly biệt nhé,
Trôi nổi kẻ làm quan.
Bạn bè trong bốn bể
Góc trời kể cũng gần.
Chớ lần khân nhi nữ
Rẽ bước, ướt dầm khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đô đế giúp Tam Tần,
Gió mây ngóng Ngũ Tân
Cùng ông ly biệt ý,
Đồng cảnh hoạn du nhân.
Bốn bể còn tri kỷ,
Chân trời lại thiết thân.
Lối chia đâu lại thể,
Nhi nữ lệ dầm khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên bài thơ chưa chính xác

Theo tôi, tên bài thơ là: "送杜少府之任蜀州"
âm Hán Việt tên bài thơ là:
"Tống Đỗ Thiếu Phủ chi nhậm Thục Châu"

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cõi ngoài thành ải Tam Tần
Gió mây trông khắp Ngũ Tân rõ ràng
Tỏ lòng ly biệt với anh
Cùng nhau bể hoạn lênh đênh mấy người
Hãy còn tri kỷ ở đời
Thiên nhai chi khác những nơi gần nhà
Phân kỳ thôi chớ xót xa
Đã cùng nhi nữ lệ sa đầm đìa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trường thành bảo vệ Tam Tần
Vời trông năm bến mấy lần khói mây
Ngậm ngùi tôi bác chia tay
Nghề quan rày đó mai đây bọn mình
Đâu không có bạn tâm tình
Ngoài chân trời cũng như quanh xóm làng
Biệt nhau nơi ngã ba đàng
Đừng như nhi nữ lệ tràn thấm khăn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Kinh khuyết giữ Tam Tần,
Gió mây ngóng Ngũ Tân.
Cùng lênh đênh bể hoạn,
Nên bịn rịn đưa chân.
Bốn bể còn tri kỷ,
Góc trời vẫn thiết thân.
Đừng như nhi nữ nhé,
Lối rẽ lệ dầm khăn!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thành đây giữ đất Tam Tần
Gió mây mờ mịt Ngũ Tân trông vời
Cùng anh trao ý biệt li
Đều là quan lộ ra đi chốn ngoài
Còn đây trong biển bạn tôi
Góc trời xa mấy vẫn coi như gần
Chia tay lối rẽ bên đàng
Chớ như nhi nữ lệ giàn ướt khăn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
44.75
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối