03/07/2022 00:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đỗ thiếu phủ chi nhậm Thục châu
送杜少府之任蜀州

Tác giả: Vương Bột - 王勃

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 15:31

 

Nguyên tác

城闕輔三秦,
風煙望五津。
與君離別意,
同是宦遊人。
海內存知己,
天涯若比鄰。
無為在歧路,
兒女共沾巾。

Phiên âm

Thành khuyết phụ Tam Tần[1],
Phong yên vọng Ngũ tân[2].
Dữ quân ly biệt ý,
Ðồng thị hoạn du nhân.
Hải nội tồn tri kỷ,
Thiên nhai nhược tỉ lân.
Vô vi tại kỳ lộ,
Nhi nữ cộng triêm cân.

Dịch nghĩa

Kinh thành được Tam Tần bao quanh bảo vệ,
Nhìn vọng qua gió thổi những làn khói có thể thấy năm bến sông Thục.
Cùng cảm thông với bạn nỗi xa cách,
Bởi đôi ta đều là những kẻ làm quan nơi xa quê.
(Dù cách xa nhưng) trong bốn biển vẫn còn có người tri kỷ,
(Cho nên) có ở ven trời góc biển vẫn coi như là bên cạnh.
Hai ta xin đừng đứng ở ngã rẽ đường,
Khóc lóc như tuồng nhi nữ.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thành đây giữ đất Tam Tần
Gió mây mờ mịt Ngũ Tân trông vời
Cùng anh trao ý biệt li
Đều là quan lộ ra đi chốn ngoài
Còn đây trong biển bạn tôi
Góc trời xa mấy vẫn coi như gần
Chia tay lối rẽ bên đàng
Chớ như nhi nữ lệ giàn ướt khăn.
Đỗ thiếu phủ không rõ lai lịch. Thục châu nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Nguồn: Dạ trung tản ngâm, NXB Văn hoá thông tin, 2014
[1] Hạng Vũ diệt Tần xong, chia đất làm ba cho Ung Vương, Tắc Vương, Địch Vương, gọi là Tam Tần.
[2] Sông Thục có năm bến: Bạch Hoa, Vạn Lý, Giang Thủ, Thiệp Đầu, Giang Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bột » Tống Đỗ thiếu phủ chi nhậm Thục châu