臨終示意

自從謫落下人間,
六十餘年一瞬看。
白玉樓前秋夜月,
朝真依舊徬欗杆。

 

Lâm chung thị ý

Tự lòng trích lạc hạ nhân gian,
Lục thập dư niên nhất thuấn khan.
Bạch Ngọc lâu tiền thu dạ nguyệt,
Triều chân y cựu bạng lan can.

 

Dịch nghĩa

Từ khi bị đày xuống cõi trần,
Hơn sáu mươi năm, coi như một nháy mắt.
Dưới ánh trăng đêm thu trước lầu Bạch Ngọc,
Lên chầu trời, ta lại dựa vào lan can như cũ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Lãng

Từ khi đày đoạ xuống nhân gian,
Hơn sáu mươi năm nháy mắt tan.
Trăng sáng đêm thu lầu Bạch Ngọc,
Chầu trời, ta lại dựa lan can.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Bị đày xuống nhân gian bụi đất
Quá lục tuần nháy mắt bạc đầu
Trăng thu sáng Bach ngọc lầu
Lan can lại dựa ta chầu trời đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ khi đày xuống cõi trần
Sáu mươi năm tựa một lần nháy ngươi
Trăng lầu Bạch Ngọc đêm thu
Tựa lan can cũ, chầu trời ta lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ khi đày xuống cõi trần gian,
Hơn sáu mươi năm, nháy mắt tàn.
Dưới ánh trăng thu lầu Bạch Ngọc,
Chầu trời, như cũ dựa lan can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ khi đày xuống trần gian,
Sáu mươi năm lẻ, một lần nháy ngươi.
Lầu thu Bạch Ngọc trăng ngời,
Dựa lan can cũ chầu trời ta lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Từ khi đày xuống cõi nhân gian
Bỗng chốc lục tuần thượng đế ban
Trăng rọi trước lầu thu Bách Ngọc
Chầu trời, thân lại tựa lan can…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời