Thưa thầy mẹ,

Con chết là vì hoàn cảnh bó buộc con. Không báo được thù nhà, rửa được nhục cho nước! Sau khi đã đem tấm lòng trinh bạch dâng cho chồng con ở Đền Hùng.

Giờ con tìm về chỗ quê cha đất tổ, mượn phát súng này mà kết liễu đời con.

Đứa con dâu bất hiếu kính lạy,
Nguyễn Thị Giang


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007