Xếp theo:

Trang trong tổng số 97 trang (966 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ác nhân tự hữu ác nhân ma

25.00
Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Tục ngữ
0 trả lời, 3835 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/01/2019 22:07

Ách giữa đàng, mang qua cổ

Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Tục ngữ
0 trả lời, 2037 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/01/2019 22:07

Ai chết trước thì được mồ mả

32.67
Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Tục ngữ
0 trả lời, 2064 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/01/2019 22:08

Ai giàu ba họ, ai khó ba đời

Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Tục ngữ
0 trả lời, 1481 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/03/2015 16:49

Ai làm dữ nấy lo

Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Tục ngữ
0 trả lời, 1069 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/01/2019 22:09

Ái nhân như kỷ

14.00
Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Tục ngữ
0 trả lời, 2454 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/01/2019 22:10

Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân

Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Tục ngữ
0 trả lời, 1234 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/01/2019 22:11

Ai vác dùi đục đi hỏi vợ

15.00
Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Tục ngữ
0 trả lời, 2455 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/03/2015 16:03

Án ăn trộm

Việt Nam » Nguyễn » Huỳnh Tịnh Của » Chuyện giải buồn » Cuốn 2 (1885)
0 trả lời, 838 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/12/2018 13:24

Án bẩm về việc ăn trộm

Việt Nam » Nguyễn » Huỳnh Tịnh Của » Chuyện giải buồn » Cuốn 2 (1885)
0 trả lời, 1128 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/12/2018 13:23

Trang trong tổng số 97 trang (966 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: