15.00
37 bài thơ

Đọc nhiều nhất

Thích nhất

Mới nhất

Tạo ngày 06/11/2008 22:59 bởi hongha83
Đây là tập nhật ký về văn thơ bất hủ của Basho, là một trong những tác phẩm cổ điển mà nhân dân Nhật rất tự hào. Với tác phẩm này, Matsuo Basho đã đạt đến mức độ chín muồi nhất cả về tư tưởng lẫn nghệ thuật. Tác phẩm trên đã được dịch sang tiếng Việt vào năm 1999.