Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 03:13

22

わせの香
や分入右は
有磯海

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh Sính

Từ đồng cứ phải mà đi
Ai về bên biển Ariso này

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Thuỷ Giang

Những cánh đồng ngát hương lúa sớm
Chúng tôi đi qua
Bên gió biển Ariso

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời