Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 02:34

10

あやめ草 
足にむすばん 
草鞋の緒

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh Sính

Chia tay luống những dặm dài
Tặng đôi dép rạ kết quai xương bồ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh Sính

Lấy lá xương bồ
buộc chân
qua đôi dép.


Bản dịch lục bát của Vĩnh Sính không sát bằng bản dịch haiku, vì ông dựa trên văn cảnh của cuốn "Lối lên miền Oku" lúc đó Basho đang kể chuyện từ biệt Kaemon và được tặng hai đôi dép rạ, quai đan bằng lá xương bồ.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
15.00
Trả lời