Bên đường hoa nghệ nở vàng
Mỹ nhân bên cửa điểm trang thuở nào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)