Chưa có đánh giá nào
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2008 03:06

20

荒海や   
佐渡によこたふ   
天河

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh Sính

Ngoài kia sóng gió muôn trùng
Sông Ngân Hà nối đất cùng Sado

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhật Chiêu

Ôi biển hoang vu
Ngân Hà vươn trải
Trên đảo Sado.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Thuỷ Giang

Bụi nước đại dương man dại
Phủ mọi nẻo đường đến Sado
Ngân Hà trải rộng!

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Biển hoang
vắt ngang đảo Sado
sông Ngân

15.00
Trả lời