Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 02:46

13

蚤虱 
馬の尿する 
枕もと

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh Sính

Nửa đêm rận rệp tư bề
Lại thêm ngựa đái gần kề gối rơm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Thuỷ Giang

Bọ chét, chấy rận như sung
Tôi nghe vó ngựa đạp nước
Phía đầu giường, trong bóng đêm.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh Sính

Bị rận rệp cắn
ngựa đái
gần bên gối nằm

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
15.00
Trả lời