Nata núi đá trắng ngần
Gió thu nhè nhẹ thêm phần trắng trong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)