Nơi đâu mát mẻ là nhà
Ta nằm nghỉ giữa bao la đất trời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)