蜀先主廟

天地英雄氣,
千秋尚凜然。
勢分三足鼎,
業復五銖錢。
得相能開國,
生兒不象賢。
淒涼蜀故妓,
來舞魏宮前。

 

Thục tiên chủ miếu

Thiên địa anh hùng khí,
Thiên thu thượng lẫm nhiên.
Thế phân tam túc đỉnh,
Nghiệp phục ngũ châu tiền.
Đắc tướng năng khai quốc,
Sinh nhi bất tượng hiền.
Thê lương Thục cố kỹ,
Lai vũ Nguỵ cung tiền.

 

Dịch nghĩa

Khí anh hùng ngài còn ở trong trời đất,
Ngàn thu sau phải còn khiến người ta kính sợ.
Khi ấy thế nước chia làm ba phần, giống như ba chân vạc;
Đã khôi phục nghiệp đế, đem lại thời đại tiền Ngũ châu.
Đã tìm được vị thừa tướng có tài mở nước,
Nhưng sinh phải đứa con (Lưu Thiện) không có tài đức giống mình.
Những nàng kỹ nữ xưa của nước Thục nay phải héo hắt, đau thương,
Đến múa trước cung Nguỵ.


Thục tiên chủ tức Lưu Bị, vua nước Thục thời Tam Quốc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Anh khí bao trùm trời đất rộng,
Oai linh còn mãi đến ngàn sau.
Dư đồ chia rõ ba chân vạc,
Cơ nghiệp đem về tiền Ngũ châu.
Tìm tướng, mở mang cho nước được;
Sinh con, tài giỏi giống cha đâu!
Ngậm ngùi, kỹ nữ trong cung Thục,
Cung Ngụy giờ đây đến múa hầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Trời đất lưu anh khí,
Nghìn thu rạng oai phong.
Thế chia ba thiên hạ,
Mưu phục Hán non sông.
Được tôi hiền mở nước,
Sinh con chẳng giống tông.
Thương ca nhi đất Thục,
Phải múa trước Nguỵ cung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Hùng khí ngài bao trùm trời đất,
Nghìn thu sau bất khuất oai linh.
Chia ba chân vạc đinh ninh,
Khôi phục nghiệp đế, trung hưng Hán Triều.
Được Thừa Tướng công lao mở nước,
Nhưng con hèn, tài đức kém thua.
Buồn cho Thục nữ khi xưa,
Nay phải múa trước cung vua Ngụy triều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hùng khí trùm trời đất,
Nghìn thu oai vẫn nguyên.
Thế phân tam giác đỉnh,
Nghiệp phục Ngũ thù tiền.
Thu tướng tài mở nước,
Sanh con chẳng được hiền.
Thảm thay ca kỷ Thục,
Cung Ngụy múa, cho truyền !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trong trời đất khí anh hùng
Ngàn thu lẫm liệt trong cung phụng thờ
Thế thành chân vạc chia ba
Việc lo khôi phục Hán gia cơ đồ
Tướng hiền mở nước công to
Sinh con dường tựa hèn ngu thiệt thòi
Cung nhân nước Thục ngậm ngùi
Phải về nhảy múa ở nơi Nguỵ triều


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vinh

Trời đất lưu anh khí
Ngàn thu khiếp oai danh
Cơ đồ chia chân vạc
Mong phục nghiệp tiền nhân
Được tướng tài mở nước
Mà chẳng có hậu nhân
Thương người ca nước Thục
Phải múa trước Nguỵ doanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khí anh hùng còn trong trời đất
Ngàn năm sau vẫn rất uy nghi
Chia ba thiên hạ một khi
Phục hồi triều Hán duy trì nếp xưa
Được tướng giỏi thế thừa mở nước
Sinh con ra không được hiền tài
Ca nhi nước Thục thương thay
Giải về cung Nguỵ ngậm ngùi múa ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hùng khí ngài bao trùm đất trời,
Ngàn thu kính sợ được nhiều người.
Chia ba thế nước như chân vạc;
Khôi phục nghiệp vương Hán Vũ thời.
Thừa tướng tìm về tài mở nước,
Người con không có đức tài thôi.
Đau thương kỹ nữ xưa vua Thục,
Đến múa trước cung Nguỵ thật rồi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời