Dưới đây là các bài dịch của Vinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 26 trang (254 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sư để Hội An phố, đề Quan phu tử miếu (Nguyễn Nghiễm): Bản dịch của Võ Vinh Quang

Hán nghiệp lung lay, quyết dốc lòng
Vườn đào huynh đệ, đạo thuỷ chung
Trung nghĩa sáng ngời, thầy thiên cổ
Bàn chi đánh dẹp mới anh hùng
Thống nhất sơn hà noi tiên tổ
Ngô Nguỵ chia lìa chẳng thể xong
Đến nay, vạn quốc cùng thờ phụng
Há chỉ linh thần chốn biển đông


Nguồn: “Bàn thêm về văn bản và cách hiểu hai thi phẩm của tả tướng Nguyễn Nghiễm (ở miếu Quan Thánh – Hội An)”, Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ngày 10-5-2018
Ảnh đại diện

Hàm Dương thành đông lâu (Hứa Hồn): Bản dịch của Vinh

Một bước lên cao vạn dặm sầu
Cỏ lau dương liễu tựa bờ sâu
Mây đùn khe núi, tà dương lặn
Mưa cuộn lòng sông, gió đầy lầu
Chim lẩn vườn Tần tìm bụi cỏ
Ve kêu vườn Hán gọi thu sầu
Chuyện cũ qua rồi đừng hỏi nữa
Nước trôi theo sông Vị từ lâu

Ảnh đại diện

Tây Tái sơn hoài cổ (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Vinh

Vương Tuấn lâu thuyền hạ Ích Châu
Kim Lăng hoa lệ hoá trời sầu
Ngàn thanh xích sắt trầm sóng nước
Một mảnh cờ hàng rủ Thạch Đầu
Sông núi vẫn trơ cùng tuế nguyệt
Thế nhân đã mấy bận bể dâu
Từ ngày bốn bể về nhất thống
Thành xưa gió thổi suốt bãi lau

Ảnh đại diện

Thục tiên chủ miếu (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Vinh

Trời đất lưu anh khí
Ngàn thu khiếp oai danh
Cơ đồ chia chân vạc
Mong phục nghiệp tiền nhân
Được tướng tài mở nước
Mà chẳng có hậu nhân
Thương người ca nước Thục
Phải múa trước Nguỵ doanh

Ảnh đại diện

Xích Bích hoài cổ (Tô Triệt): Bản dịch của Vinh

Vừa phá Kinh Tương đoạt thuỷ quân
Cờ xuôi Giang Khẩu tựa mây vần
Trường Giang dằng dặc ngàn thuyền chiến
Xích Bích thành tro mộng võ thần
Quân thần đồng sức nơi tiền tuyến
Thiên hạ từ nay định ba phần
Phát binh chẳng hiểu về đối thủ
Xưa nay may thắng chẳng mấy lần

Ảnh đại diện

Tinh truỵ Ngũ Trượng nguyên (Đỗ Phủ): Bản dịch của Vinh

Sao sa cửa trại giữa đêm dài
Tiên sinh từ đó giã trần ai
Trướng hổ từ nay không hiệu lệnh
Đền lân bỏ uổng mộng làm trai
Ba ngàn thực khách trơ trước cửa
Mười vạn binh hùng cũng phôi phai
Ngày nhàn vui bước nơi thanh cảnh
Lặng ngắt giọng vui chốn cửu đài

Ảnh đại diện

Bát trận đồ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Vinh

Công lớn chia chân vạc
Thành danh Bát trận đồ
Sông trôi đá chẳng chuyển
Hận chưa nuốt được Ngô

Ảnh đại diện

Lưu đề An Lạc tự kỳ 3 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Tùng bách rờn xanh một cảnh lầu
Tiếng dòng danh giá đã từ lâu
Nơi đây đã cố đem lòng chọn
Gần đất lăng quan Nội tán hầu

Ảnh đại diện

Lưu đề An Lạc tự kỳ 2 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Chùa vườn An Lạc chốn tu thân
Cảnh vật nên thơ rửa bụi trần
Ðây chốn danh lam ai hỏi chủ
Chùa tăng là cũng bậc triều thần

Ảnh đại diện

Hoạ Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng tiên sinh Tân Tỵ thí bút nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hạc lẻ đầm sâu vọng nỗi tình
Mười năm ẩn dật đất thần kinh
Bao người giẫm bước đường trần thế
Nào kẻ không quen bậc lão thành
Gan dạ sắt son lòng đã quyết
Phong trần xuôi ngược bạc đầu nhanh
Ðón xuân việc mới vần thơ mới
Ngâm chán quăng đi tiếng vọng thanh

Trang trong tổng số 26 trang (254 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối