Dưới đây là các bài dịch của Vinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 26 trang (254 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vương tôn Vu Hương thị chiêu ẩm mông toạ khách Ninh Bình bố chánh trí sự Cúc Lâm tiên sinh đề tặng hoạ vận dĩ đáp (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mười năm mới lại buổi hàn huyên
Gặp gỡ chia tay chuyện tự nhiên
Làm khách sông Hương nay một dịp
Đề thơ núi Thuý đã đôi phiên
Cánh hồng vui thú trời mây tít
Cò vạc thư nhàn sóng nước bên
Cùng với vương tôn say tuý luý
Thơ dù một chữ cũng là duyên

Ảnh đại diện

Hoạ các thần Trần Minh Châu mông dữ cáo hưu từ quy lưu giản nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Danh sĩ danh khoa lại thượng lưu
Làm quan tiếng nổi ba mươi thu
Vì yêu tuổi hạc không lời dối
Đã nghiệm căn cơ nên cáo hưu
Trong lớp quan quyền nhiều mặt mới
Giữa hàng quan lại lắm đa mưu
Nể anh theo bước người về ẩn
Ta bước lên lầu hát với nhau

Ảnh đại diện

Hoạ lang trung Mặc Si tiên sinh dạ vũ bất mị độc báo (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thềm tranh xào xạc lặng lờ nghe
Hiu hắt giấc mơ dỗ chẳng về
Ngựa giỏi dặm ngàn phi uổng sức
Gà chăm canh sáng gáy ê chề
Ðành xem kẻ mạnh sang xâm phạm
Khổ chịu non sông chọn Sở Tề
Mong có lời thơ ngăn được giặc
Bớt sầu cảnh huống khắp đông tây

Ảnh đại diện

Mậu Dần niên tứ nguyệt thập lục dạ thù An Lạc tự chủ kinh tế bộ trưởng Nguyễn Khoa Kỳ tiên sinh lục thập thọ chiêu ẩm (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bạn xưa lễ thọ sáu mươi xuân
Mời tiệc sư đây bậc sĩ thần
Thời trẻ cùng trường nhiều kẻ giỏi
Tuổi già thành đạt mấy người thân
Giở tờ lá bối tin trời Phật
Chưa khoác cà sa sợ bụi trần
Non nước nên thơ đêm hội ngộ
Trăng tròn vằng vặc chiếu ngang chân

Ảnh đại diện

Độc Vân Hương nữ sĩ giai tác bộ vận phụng tục nhất thiên (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Phượng loan múa lượn sợ khoe bày
Mấy lượt sông thu quạ gọi bầy
Tây Tử dễ so cau mặt đẹp
Lệ Hoa khó sánh sủng ân dày
Có hương lồng nguyệt mây nên toả
Chẳng hận sầu hoa gió hãy bay
Yến cũ xây sào sang xuân mới
Buồn thương năm nọ hận còn đầy

Ảnh đại diện

Khốc hữu nhân tang ngộ thiền kỷ bút (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Khó thêm tóc bạc giữa đường đời
Mơ bướm Trang Sinh mộng thật rồi
Khóc bạn nay như lo phận số
Cúng ta sẽ được có là ai
Tây Phương chẳng hiểu Di Ðà ý
Cuộc sống chỉ là khách viếng chơi
Chết mất sống còn rơi nước mắt
Vì đâu Phật dạy chuyện luân hồi

Ảnh đại diện

Mậu Dần thu cựu thức đốc giáo Lê Tĩnh tiên sinh trùng phỏng chí hỷ (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hai mươi năm trước ở Qua thành
Cũng bạn làm quan thuở tuổi xanh
Ðất nước ông rền vang tiếng tốt
Hạc đàn tôi mới nếm công danh
Bao lần trôi dạt tơ theo gió
Nay dịp hàn huyên một nỗi tình
Quà biếu trong vườn tìm chẳng có
Cúc vàng tóc bạc đón mừng anh

Ảnh đại diện

Phụng hoạ đường huynh hiệp tá Quất Đình tiên sinh thất thập tự thọ nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Đàn sáo vang lừng chúc bảy mươi
Cười vui tiệc thọ rượu say muồi
Trời sinh Ma cật tay hoa bút
Trẻ có Trần Tư bậc lắm tài
Non bộ hàng mai là bạn thiết
Nụ lan chồi quế giỏi trồng chơi
Lấy thơ làm thuốc trường sinh uống
Rượu thọ đàn em hát chúc vui

Ảnh đại diện

Đinh Sửu hạ lục nguyệt tiễn biệt Hồ Trai Phạm tiên sinh quy lý, bộ Châu Khuê nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hỏi ông cớ sự biệt kinh đô
Ðợi lúc thu về viếng lối xưa
Trăng khuyết một vành cùng ngóng đợi
Sao khuya thất tịch mãi trông chờ
Dùng dằng đáy giếng xe đem cất
Bịn rịn bên hoa tiệc tiễn đưa
Thăm hỏi thường xuyên khi cách biệt
Xếp thành thi tập những lời thơ

Ảnh đại diện

Độc Thạch Hữu phu nhân tức Ngọc Anh nữ sĩ hoài cảm giai tác bộ vận kính trình (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Chí quyết lòng bền lệ có rơi
Ba mươi năm đã lánh xa đời
Phòng the lòng để tình không vướng
Tuổi hạc già thêm tóc chửa phai
Con học thành danh công dạy dỗ
Trẻ nuôi nên tiếng bậc quan tài
Tình xưa việc mới hôm nay gặp
Lắm chuyện hàn huyên ý chẳng nguôi

Trang trong tổng số 26 trang (254 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối